FIDAFIN FOLOSIREA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ
Cursuri CCD Ialomita

Competenţa digitală (abr – TSI – Tehnologia societăţii informaţiei) se reflectă în: procesor word, foi de calcul, baze de date, stocarea şi gestionarea informaţiilor; înţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea) în contexte de: muncă, petrecerea timpului liber, schimbul de experienţe, colaborarea în reţea, învăţare, cercetare; înţelegerea modului prin care TSI sprijină creativitatea şi inovaţia, conştientizarea aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile, este absolut necesară profesorilor si elevilor contemporani. De aceea, cursul de față, propune formarea unor abilități de a utiliza metode și instrumente digitale necesare proiectării și organizării activităților didactice sau proiectelor nonformale cu ajutorul mediului virtual.


CTSC COMPETENȚE TRANSVERSALE ÎN ȘCOALA CONTEMPORANĂ
Cursuri CCD Ialomita

Necesitatea de a forma şi dezvolta competenţe prin procesul de învăţământ este ”sine-qua-non” în contextul educațional actual, aceste competenţe  pot fi specifice unei discipline şcolare şi transversale (învăţarea pe tot parcursul vieţii, gândirea complexă şi critică, comunicarea efectivă, colaborarea/lucrul în echipă, cetăţenia responsabilă, abilitatea pentru găsirea şi ocuparea unui loc de muncă). În acest context, în cadrul consorțiului Erasmus+ al Casei Corpului Didactic, anul I de acreditare, au fost derulate activități de jobshadowing în vederea formării (prin intermediul mobilităților în străinătate)  a cinci cadre didactice cu statut de formator, care să dezvolte un program de perfecționare, cu această tematică a formării competențelor transversale, destinat cadrelor didactice membre ale consorțiului dar și pentru toate cadrele didactice din învățământul preuniversitar care doresc să participe la acest program.