ATELIERUL DE LECTURA face parte din proiectul județean CLUBUL DE LECTURA coordonat de CCD Ialomița în anul școlar 2021-2022, care are scopul: 

Stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă în perioada şcolară, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.

Dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru lectură, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

În cadrul atelierului participă elevii și profesorii Liceului Pedagogic ”Matei Basarab” și ai Liceului Tehnologic ”Al. I. Cuza” Slobozia.


 

   I.        ROLURILE PROFESORULUI

II.        MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

III.        DEZVOLTARE DURABILĂ, DEMOCRAȚIE ȘI CETĂȚENIE EUROPEANĂ

IV.        ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEME. ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT

V.        PROFESORUL REFLEXIV

VI.        INTEGRAREA CURRICULARĂ ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENȚE

VII.        DEMERSUL DIDACTIC INTEGRAT

VIII.        INTEGRAREA INSTRUIRII PRIN ACTIVITĂȚI ÎN MEDIUL ONLINE

 


SIMPOZIONUL NAŢIONAL  "ŞCOALA ŞI VIAŢA"

 

”DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ȘI A CULTURII ORGANIZAȚIONALE”

 

Ediţia XXXII

2021

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Casa Corpului Didactic Ialomița/online meeting

SECŢIUNI:

  1. Cadrul didactic ca leader și manager-modele de succes ale leadershipului și managementului în unitățile de învățământ preuniversitar
  2. Cultura organizațională și modalități de expresie a acesteia în școli ( identificarea formelor de exprimare a culturii şcolare)
  3.  Învățarea online-reflecții privind motivația pentru învățare, implicarea beneficiarilor, modele de bună practică.

 


Atelier abilitare utilizare aplicatii de invatare online pentru educatie timpurie - recomandat cadrelor didactice din învățământul preșcolar

Atelier-abilitare utilizare Google Classroom. Schimb de bune practici.

Grup țintă: cadre didactice care predau în învățământul primar