Imaginea reprezentativă a cursului PR-RCED_001 PROFESORUL REFLEXIV, RESURSĂ PENTRU CALITATEA EDUCAȚIEI - grupa 1
Cursuri avizate

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației” din cadrul proiectului ”Școală pentru toți-educație pentru fiecare!” răspunde cerințelor și nevoilor de a avea o educație incluzivă de calitate și de a crește nivelul de profesionalism în derularea proceselor de instruire, de management al clasei de elevi și management al școlii incluzive, precum și idealului educațional privind formarea personalității autonome și asumarea unui sistem de valori necesare pentru dezvoltarea și împlinirea personală, pentru dezvoltarea de abilități antreprenoriale.

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației”se adresează  cadrelor didactice din școlile implicate în proiectul “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!” Nr.: POCU/74/6/18/105197


Imaginea reprezentativă a cursului Abilitati_003 Abilități de viață independentă la elevi în contextul educației pentru dezvoltare durabilă (mai 2020 - 3)
Cursuri avizate

Pentru ca orientarea spre competenţe să aibă succes, dezvoltarea abilităţilor de viaţă este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilităţi, tinerii nu reușesc să transfere către viaţa reală și să utilizeze efectiv cunoștinţele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilităţile reprezintă deci ingredientul esenţial ce le permite transpunerea cunoștinţelor în comportamente și în atitudini.

Imaginea reprezentativă a cursului IIAMO_004 Integrarea instruirii prin activități în mediul online - grupa 4
Cursuri avizate

Obiectivul general al cursului îl constituie adaptarea demersurilor de predare-învățare-evaluare la cerințele actuale ale educației pentru dezvoltare durabilă, precum și proiectarea şi organizarea activităţilor didactice integrate, prin intermediul activităților online


Imaginea reprezentativă a cursului IIAMO_003 Integrarea instruirii prin activități în mediul online - grupa 3
Cursuri avizate

Obiectivul general al cursului îl constituie adaptarea demersurilor de predare-învățare-evaluare la cerințele actuale ale educației pentru dezvoltare durabilă, precum și proiectarea şi organizarea activităţilor didactice integrate, prin intermediul activităților online


Imaginea reprezentativă a cursului IIAMO_002 Integrarea instruirii prin activități în mediul online - grupa 2
Cursuri avizate

Obiectivul general al cursului îl constituie adaptarea demersurilor de predare-învățare-evaluare la cerințele actuale ale educației pentru dezvoltare durabilă, precum și proiectarea şi organizarea activităţilor didactice integrate, prin intermediul activităților online


Imaginea reprezentativă a cursului EMM_001 Eficientizarea mijloacelor multimedia in structurile infodocumentare
Cursuri avizate

Cursul urmăreşte dobândirea competenţelor necesare practicării ocupaţiei de bibliotecar, oferă participanţilor posibilitatea de a-şi dezvolta rapid aptitudinile şi abilităţile specifice bibliotecarului modern. Punerea în practică a statutului personalului didactic auxiliar privind pregătirea şi perfecţionarea bibliotecarilor şcolari

Imaginea reprezentativă a cursului IIAMO_001 Integrarea instruirii prin activități în mediul online - grupa 1
Cursuri avizate

Obiectivul general al cursului îl constituie adaptarea demersurilor de predare-învățare-evaluare la cerințele actuale ale educației pentru dezvoltare durabilă, precum și proiectarea şi organizarea activităţilor didactice integrate, prin intermediul activităților online


Imaginea reprezentativă a cursului Predarea_interactiva Predarea interactiva-utilizarea jocurilor educationale si a noii tehnologii pentru cresterea motivatiei invatarii - grupele 1-5
Cursuri avizate

Cursul este unul dintre rezultatele proiectului :  ”Dezvoltarea managementului și a culturii organizaționale” (DEMECO), finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie K1 – proiecte de mobilitate, domeniul – Educația adulților, nr. de referință 2019-1-RO01-KA104-062157, derulat de Casa Corpului Didactic Ialomita in perioada 2019-2021.

Imaginea reprezentativă a cursului Abilitati_002 Abilități de viață independentă la elevi în contextul educației pentru dezvoltare durabilă (aprilie 2020 - 2)
Cursuri avizate

Pentru ca orientarea spre competenţe să aibă succes, dezvoltarea abilităţilor de viaţă este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilităţi, tinerii nu reușesc să transfere către viaţa reală și să utilizeze efectiv cunoștinţele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilităţile reprezintă deci ingredientul esenţial ce le permite transpunerea cunoștinţelor în comportamente și în atitudini.

Imaginea reprezentativă a cursului Abilitati_001 Abilități de viață independentă la elevi în contextul educației pentru dezvoltare durabilă (aprilie 2020 - 1)
Cursuri avizate

Pentru ca orientarea spre competenţe să aibă succes, dezvoltarea abilităţilor de viaţă este indispensabilă. Fără o paletă largă de abilităţi, tinerii nu reușesc să transfere către viaţa reală și să utilizeze efectiv cunoștinţele pe care le dobândesc în cadrul școlar. Abilităţile reprezintă deci ingredientul esenţial ce le permite transpunerea cunoștinţelor în comportamente și în atitudini.