EN-IO5 EDUCAȚIA NONFORMALĂ- INDOOR ȘI OUTDOOR s2g1
Cursuri acreditate

Motto:

 

"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri."

 Jean Jacques Rousseau

Cursul Educația nonformală-outdoor și indoor  se adresează personalului didactic de predare, în vederea împlinirii dezideratelor educației nonformale care  sunt în strânsă legatură cu realizarea urmatoarelor finalități: • să lărgească și să completeze orizontul de cultural, îmbogățind cunoștintele din anumite domenii • să creeze condiții pentru “desavârșirea profesională sau inițierea într-o noua activitate” • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate și   integrarea tinerilor •  să contribuie la recreerea și la destinderea participantilor precum și la petrecerea organizata a timpului liber • să asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor.


EN-IO4 EDUCAȚIA NONFORMALĂ- INDOOR ȘI OUTDOOR s2g2
Cursuri acreditate

Motto:

 

"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri."

 Jean Jacques Rousseau

Cursul Educația nonformală-outdoor și indoor  se adresează personalului didactic de predare, în vederea împlinirii dezideratelor educației nonformale care  sunt în strânsă legatură cu realizarea urmatoarelor finalități: • să lărgească și să completeze orizontul de cultural, îmbogățind cunoștintele din anumite domenii • să creeze condiții pentru “desavârșirea profesională sau inițierea într-o noua activitate” • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate și   integrarea tinerilor •  să contribuie la recreerea și la destinderea participantilor precum și la petrecerea organizata a timpului liber • să asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor.