DEF4_1 PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2023-2024 gr.1
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.


DEF4_2 PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2023-2024 gr.2
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.


DEF4_3 PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2023-2024 gr.3
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.


EIPE Educația incluzivă-o perspectivă europeană
Cursuri avizate

Cursul își propune să sprijine profesorii în dezvoltarea strategiilor de predare care sunt potrivite pentru elevi cu nevoi diferite de învățare. Vor fi învățate stilurile și nevoile de învățare ale elevilor, precum și noi strategii pentru a dezvolta materiale educaționale și medii de învățare pentru creșterea încrederii și motivației elevilor.

·      Durata: 22 ore

·      Locul de desfășurare a programului: online - platforma e-learning a CCD IL – formare/ccdialomita.ro.

·        Curriculum-ul programului:

Scopul programului: formarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (în special membrii consorțiului Erasmus+  CCD Ialomița) în vederea aplicării tehnicilor și strategiilor de învățare diferențiată

          Competențe vizate:

1.      Să înțeleagă cum pot preda diferențiat în contextul învățământului actual;

2.      Să organizeze activități de învățare  atractive și eficiente, respectând principiile incluziunii;

3.      Să utilizeze strategii adecvate de predare, în contextul învățării pe diferite nivele.

 


PIETIC Predarea-învățarea-evaluarea cu ajutorul instrumentelor TIC
Cursuri avizate

Cursul a apărut ca urmare a  participării la mobilitățile proiectului Erasmus+ al CCD Ialomița (anul I de acreditare) și din necesitatea de a forma şi dezvolta competenţe TIC (atât în cadrul membrilor consorțiului, cât și în rândul cadrelor didactice din județ), în vederea adaptării eficiente a conținuturilor, a strategiilor de învățare pentru nativii digitali, precum și înțelegerea modalităților în care acești elevi pot fi motivați în procesul de învățare.

16 ORE ONLINE

Scopul programului: formarea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru organizarea de activități de învățare relevante și eficiente pentru elevii contemporani.

Competențe vizate:

1. Să înțeleagă specificul dezvoltării și al învățării pentru nativii digitali;

2. Să organizeze activități de învățare  relevante pentru elevii contemporani;

3. Să utilizeze resursele primite prin intermediul cursului, astfel încât să devină creatori de conținuturi adaptate beneficiarilor educației contemporane.