Cursuri acreditate MEC

MEP_S2G2 MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI PERMANENTE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR S2G2
Cursuri acreditate

Conceptul de ”educație permanentă” a impus o nouă viziune, realizând o deplasare a accentului de pe obiectivele de natură cognitivă (informativă) spre obiectivele de natură afectivă, atitudinală, motivațională, a căror implicare în dezvoltarea personalității elevilor este unanim recunoscută și apreciată de către toate persoanele implicate în activități de instruire și de formare.

Acest lucru nu înseamnă în nici un fel o minimalizare a obiectivelor de natură informativă, ci o regândire a acestora, astfel încât, prin natura și specificul lor, ele să răspundă în mai mare măsură noilor mutații intervenite în societatea contemporană.

Altfel spus, în domeniul cognitiv, obiectivele prin natura lor, nu mai stipulează dobândirea unui volum mare de cunoștințe și informații, ci formarea unor tehnici de munca intelectuală care ajuta individul să-și procure o serie de cunoștințe printr-un efort personal.


MEP_S2G1 MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI PERMANENTE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR S2G1
Cursuri acreditate

Conceptul de ”educație permanentă” a impus o nouă viziune, realizând o deplasare a accentului de pe obiectivele de natură cognitivă (informativă) spre obiectivele de natură afectivă, atitudinală, motivațională, a căror implicare în dezvoltarea personalității elevilor este unanim recunoscută și apreciată de către toate persoanele implicate în activități de instruire și de formare.

Acest lucru nu înseamnă în nici un fel o minimalizare a obiectivelor de natură informativă, ci o regândire a acestora, astfel încât, prin natura și specificul lor, ele să răspundă în mai mare măsură noilor mutații intervenite în societatea contemporană.

Altfel spus, în domeniul cognitiv, obiectivele prin natura lor, nu mai stipulează dobândirea unui volum mare de cunoștințe și informații, ci formarea unor tehnici de munca intelectuală care ajuta individul să-și procure o serie de cunoștințe printr-un efort personal.


MESPVMS_004 Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar - seria 4 grupa 1
Cursuri acreditate

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile județului Ialomița care se confruntă cu probleme de tipul agresivității și al violenței, violenţa fiind una din marile probleme ale lumii contemporane, presa scrisă sau audio-vizuală informează în permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen ce afectează societatea ca întreg. Întrucât se întâlneşte la toate nivelurile vieţii sociale, violenţa devine un lucru normal, asimilat şi acceptat ca parte a modului uman de a fi în comunitate. Aşadar, acest fenomen reprezintă o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare interesează comunitatea școlară, care se vede nevoită să prevină, să rezolve și să identifice la timp acest fenomen.

        Există schimbări semnificative în sistemul educaţional românesc, școlile şi comunităţile se confruntă cu o serie de provocări derivate din dinamica nevoilor reale ale beneficiarilor de servicii educaţionale. Pentru depăşirea unor astfel de situaţii, atât şcolile, cadrele didactice, cât şi comunităţile trebuie să dobândească şi să-şi dezvolte competenţe specializate atât la nivel individual cât şi la nivel instituţional.

 Educaţia şcolară reprezintă cheia schimbării şi a progresului, astfel  copiii  beneficiază de toate informaţiile necesare pentru a înţelege, respecta şi aprecia educația, de a înțelege cum să își managerieze propriile emoții, cum să răspundă unor provocări. Stimularea participării părinților la viaţa şcolii, colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale, reprezintă o cale de acces către integrarea educaţională a elevilor cu comportament agresiv. Pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a copiilor vulnerabili din judetul Ialomița,  este important să se pună bazele   unui  model de intervenție bazat pe implicarea a școlilor,  autorităților publice locale și serviciilor sociale, dar și a altor actori locali publici și privați ce antrenează și valorizează resursele și inițiativele locale, munca în echipă și solidaritatea socială și nu în ultimul rând pe apărarea dreptului copilului/tânărului de a se dezvolta armonios și echilibrat  emoțional.EDD-3 EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ seria 2 grupa 1
Cursuri acreditate

Programul de formare ”Educație pentru dezvoltare durabilă” contribuie la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, vizând proiectarea, planificarea, managementul şi evaluarea activităţii din aria educației pentru dezvoltare durabilă și  a abordării intergrate a instruirii.