Materiale si resurse online

GCT GHID COMPETENTE TRANSVERSALE
Materiale si resurse

Ghidul de față s-a născut din proiectul Erasmus+  (cod acreditare 2021-1-RO01-KA120-SCH-000045585): ”Educație digitală, incluzivă și formarea competențelor transversale” din cadrul consorțiului Erasmus+ CCD Ialomița (anul I de acreditare), implicit al activităților de mobilitate de tip Job-shadowing, Milano, Italia, la care au participat 5 formatori ai Casei Corpului Didactic Ialomița: prof. Borodea Gabriela, prof. Matache Adriana, prof. Militaru Nicoleta Marilena, prof. Marin Floare și prof. Vild Theodora.

Ghidul este structurat pe 5 capitole: Educația pentru mediu, Educația interculturală, Cei 4C ai Educației digitale, Educația antreprenorială, Proiecte în comunitate, așa cum a fost structurat cursul avizat de ME  ”Competențe transversale în școala contemporană”, la care au participat 80 de cadre didactice.

Materialul de față cuprinde reflecții, modele de activități, modele de proiecte ce pot fi derulate în învățământul preuniversitar, pentru formarea unor competențe transversale, necesare generației de elevi-competențe necesare secolului al XXI-lea, dintre care menționăm:

©      Gândirea critică, rezolvarea problemelor, raţionamentul, analiza, interpretarea, sintetizarea informaţiilor

©      Comunicarea scrisă şi orală, vorbirea şi prezentarea în public, ascultarea;

©      Spiritul de conducere, munca în echipă, colaborarea, cooperarea, spaţiile de lucru virtuale

©      Cunoştinţele de tehnologie a informaţiei şi comunicării (TIC)

©      Cunoştinţele civice, etice şi de justiţie socială

©      Cunoştinţele economice şi financiare, spiritul antreprenorial

©      Conştientizarea globală, cunoştinţele multiculturale, spiritul umanitar

©      Cunoştinţele despre mediul înconjurător şi conservare, înţelegerea ecosistemelor

©      Cunoştinţele despre sănătate şi bunăstare, inclusiv despre nutriţie, alimentaţie, mişcare şi sănătatea şi siguranţa publică (Glossary of Education Reform 2014).

 

Ghidul de față nu epuizează subiectul formării competențelor transversale, este o  fereastră care invită la descoperirea lumii înconjurătoare, la posibilitățile fiecăruia de dezvoltare, la creație-în scopul inițierii unor activități  didactice sau proiecte adaptate nevoilor actualilor beneficiari ai educației.

Felicitări cadrelor didactice implicate și mult succes în viitoarele activități!

Echipa de formatori CTSC