EDD-2 EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ grupa 2
Cursuri acreditate

Programul de formare ”Educație pentru dezvoltare durabilă” contribuie la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, vizând proiectarea, planificarea, managementul şi evaluarea activităţii din aria educației pentru dezvoltare durabilă și  a abordării intergrate a instruirii.


ORADENET ORA DE NET-FOLOSIREA UTILA, SIGURA SI CREATIVĂ A INTERNETULUI
Cursuri acreditate

Cursul de față este acreditat MEC, are 60 de ore si 15 credite profesionale transferabile.

CURSUL ESTE ACREDITAT DE ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII ȘI SE DERULEAZĂ ÎN PARTENERIAT CU CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA.

Organizarea online presupune 32 de ore meeting și 28 de ore activitati asincron.

MESPVMS_003 Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar - seria 3 grupa 2
Cursuri acreditate

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile județului Ialomița care se confruntă cu probleme de tipul agresivității și al violenței, violenţa fiind una din marile probleme ale lumii contemporane, presa scrisă sau audio-vizuală informează în permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen ce afectează societatea ca întreg. Întrucât se întâlneşte la toate nivelurile vieţii sociale, violenţa devine un lucru normal, asimilat şi acceptat ca parte a modului uman de a fi în comunitate. Aşadar, acest fenomen reprezintă o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare interesează comunitatea școlară, care se vede nevoită să prevină, să rezolve și să identifice la timp acest fenomen.

        Există schimbări semnificative în sistemul educaţional românesc, școlile şi comunităţile se confruntă cu o serie de provocări derivate din dinamica nevoilor reale ale beneficiarilor de servicii educaţionale. Pentru depăşirea unor astfel de situaţii, atât şcolile, cadrele didactice, cât şi comunităţile trebuie să dobândească şi să-şi dezvolte competenţe specializate atât la nivel individual cât şi la nivel instituţional.

 Educaţia şcolară reprezintă cheia schimbării şi a progresului, astfel  copiii  beneficiază de toate informaţiile necesare pentru a înţelege, respecta şi aprecia educația, de a înțelege cum să își managerieze propriile emoții, cum să răspundă unor provocări. Stimularea participării părinților la viaţa şcolii, colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale, reprezintă o cale de acces către integrarea educaţională a elevilor cu comportament agresiv. Pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a copiilor vulnerabili din judetul Ialomița,  este important să se pună bazele   unui  model de intervenție bazat pe implicarea a școlilor,  autorităților publice locale și serviciilor sociale, dar și a altor actori locali publici și privați ce antrenează și valorizează resursele și inițiativele locale, munca în echipă și solidaritatea socială și nu în ultimul rând pe apărarea dreptului copilului/tânărului de a se dezvolta armonios și echilibrat  emoțional.MESPVMS_002 Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar - seria 3 grupa 1
Cursuri acreditate

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile județului Ialomița care se confruntă cu probleme de tipul agresivității și al violenței, violenţa fiind una din marile probleme ale lumii contemporane, presa scrisă sau audio-vizuală informează în permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen ce afectează societatea ca întreg. Întrucât se întâlneşte la toate nivelurile vieţii sociale, violenţa devine un lucru normal, asimilat şi acceptat ca parte a modului uman de a fi în comunitate. Aşadar, acest fenomen reprezintă o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare interesează comunitatea școlară, care se vede nevoită să prevină, să rezolve și să identifice la timp acest fenomen.

        Există schimbări semnificative în sistemul educaţional românesc, școlile şi comunităţile se confruntă cu o serie de provocări derivate din dinamica nevoilor reale ale beneficiarilor de servicii educaţionale. Pentru depăşirea unor astfel de situaţii, atât şcolile, cadrele didactice, cât şi comunităţile trebuie să dobândească şi să-şi dezvolte competenţe specializate atât la nivel individual cât şi la nivel instituţional.

 Educaţia şcolară reprezintă cheia schimbării şi a progresului, astfel  copiii  beneficiază de toate informaţiile necesare pentru a înţelege, respecta şi aprecia educația, de a înțelege cum să își managerieze propriile emoții, cum să răspundă unor provocări. Stimularea participării părinților la viaţa şcolii, colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale, reprezintă o cale de acces către integrarea educaţională a elevilor cu comportament agresiv. Pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a copiilor vulnerabili din judetul Ialomița,  este important să se pună bazele   unui  model de intervenție bazat pe implicarea a școlilor,  autorităților publice locale și serviciilor sociale, dar și a altor actori locali publici și privați ce antrenează și valorizează resursele și inițiativele locale, munca în echipă și solidaritatea socială și nu în ultimul rând pe apărarea dreptului copilului/tânărului de a se dezvolta armonios și echilibrat  emoțional.MEP MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI PERMANENTE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Cursuri acreditate

Conceptul de ”educație permanentă” a impus o nouă viziune, realizând o deplasare a accentului de pe obiectivele de natură cognitivă (informativă) spre obiectivele de natură afectivă, atitudinală, motivațională, a căror implicare în dezvoltarea personalității elevilor este unanim recunoscută și apreciată de către toate persoanele implicate în activități de instruire și de formare.

Acest lucru nu înseamnă în nici un fel o minimalizare a obiectivelor de natură informativă, ci o regândire a acestora, astfel încât, prin natura și specificul lor, ele să răspundă în mai mare măsură noilor mutații intervenite în societatea contemporană.

Altfel spus, în domeniul cognitiv, obiectivele prin natura lor, nu mai stipulează dobândirea unui volum mare de cunoștințe și informații, ci formarea unor tehnici de munca intelectuală care ajuta individul să-și procure o serie de cunoștințe printr-un efort personal.


EDD EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
Cursuri acreditate

Programul de formare ”Educație pentru dezvoltare durabilă” contribuie la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, vizând proiectarea, planificarea, managementul şi evaluarea activităţii din aria educației pentru dezvoltare durabilă și  a abordării intergrate a instruirii.


SI ȘCOALA INCLUZIVĂ
Cursuri acreditate

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile cuprinse în strategia judeţeană privind accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, pentru a dezvolta profesional personalul didactic, astfel încât să adopte un comportament incluziv şi o atitudine reflexivă, să creeze un mediu educaţional prietenos şi să promoveze echitatea în educaţie, dar și cadrelor didactice interesate de adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare în sistem integrat.

În pedagogia contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor şi mijloacelor optime de intervenţie educativă încă de la vârstele mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă. Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi, fără probleme, să înveţe în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Indiferent de deficienţa sau dificultatea de învăţare, copiii au un rol de jucat în societate după terminarea şcolii. Copiii cu dizabilităţi au drepturi egale cu ceilalţi, o educaţie separată ar duce la marginalizare şi discriminare împiedicând formarea, împlinirea de sine şi afirmarea personalităţii. În fiecare unitate de învățământ există copii cu certificate care atestă CES-ul, integrați în clase, însă nu în mod funcțional, pentru că majoritatea cadrelor didactice nu au studii de psihopedagogie specială și nici cunoștințe suficiente pentru a oferi suport în vederea evoluției psiho-motrico-intelectuale.MESPVMS_001 Managementul emoțiilor. Strategii de prevenire a violenței în mediul școlar
Cursuri acreditate

Programul de formare se adresează în primul rând cadrelor didactice din şcolile județului Ialomița care se confruntă cu probleme de tipul agresivității și al violenței, violenţa fiind una din marile probleme ale lumii contemporane, presa scrisă sau audio-vizuală informează în permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen ce afectează societatea ca întreg. Întrucât se întâlneşte la toate nivelurile vieţii sociale, violenţa devine un lucru normal, asimilat şi acceptat ca parte a modului uman de a fi în comunitate. Aşadar, acest fenomen reprezintă o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare interesează comunitatea școlară, care se vede nevoită să prevină, să rezolve și să identifice la timp acest fenomen.

        Există schimbări semnificative în sistemul educaţional românesc, școlile şi comunităţile se confruntă cu o serie de provocări derivate din dinamica nevoilor reale ale beneficiarilor de servicii educaţionale. Pentru depăşirea unor astfel de situaţii, atât şcolile, cadrele didactice, cât şi comunităţile trebuie să dobândească şi să-şi dezvolte competenţe specializate atât la nivel individual cât şi la nivel instituţional.

 Educaţia şcolară reprezintă cheia schimbării şi a progresului, astfel  copiii  beneficiază de toate informaţiile necesare pentru a înţelege, respecta şi aprecia educația, de a înțelege cum să își managerieze propriile emoții, cum să răspundă unor provocări. Stimularea participării părinților la viaţa şcolii, colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale, reprezintă o cale de acces către integrarea educaţională a elevilor cu comportament agresiv. Pentru creșterea șanselor de integrare școlară și socială a copiilor vulnerabili din judetul Ialomița,  este important să se pună bazele   unui  model de intervenție bazat pe implicarea a școlilor,  autorităților publice locale și serviciilor sociale, dar și a altor actori locali publici și privați ce antrenează și valorizează resursele și inițiativele locale, munca în echipă și solidaritatea socială și nu în ultimul rând pe apărarea dreptului copilului/tânărului de a se dezvolta armonios și echilibrat  emoțional.