CO-SIP Cultura organizațională de tip european în sistemul de învățământ preuniversitar
Cursuri avizate

Cultura organizaţională reprezintă un sistem complex de simboluri, eroi, ritualuri şi ceremonii, norme şi atitudini, reguli ale jocului, filozofia şi valorile, împărtăşite, mai mult sau mai puţin, de toţi membrii organizaţiei, care influenţează comportamentul acestora.

Cursul de față, propune, studierea a două aspecte: munca in echipa si leadership-ul în organizațiile școlare.


AMECES-2 ABORDAREA MULTIDISCIPLINARA A ELEVILOR CU CES - grupa2
Cursuri avizate

Cursul își propune să vină în întâmpinarea nevoii reale de sprijin și pregătire a profesorilor și directorilor de școli din mediul preuniversitar, oferind informații concrete și aplicate utile în activitatea de zi cu zi la școală, dar și în efortul de a produce schimbări de profunzime în sistemul de educație prin înțelegerea diverselor forme de cerințe educative speciale.

CURS AVIZAT-40 DE ORE

FORMATOR: PROF. NEAGU IOANA MADALINA


AMECES-1 ABORDAREA MULTIDISCIPLINARA A ELEVILOR CU CES - grupa 1
Cursuri avizate

Cursul își propune să vină în întâmpinarea nevoii reale de sprijin și pregătire a profesorilor și directorilor de școli din mediul preuniversitar, oferind informații concrete și aplicate utile în activitatea de zi cu zi la școală, dar și în efortul de a produce schimbări de profunzime în sistemul de educație prin înțelegerea diverselor forme de cerințe educative speciale.

CURS AVIZAT-40 DE ORE

FORMATOR: PROF. NEAGU IOANA MADALINA


CDTMC-SI Competențe digitale și tehnici moderne de comunicare în structurile infodocumentare
Cursuri avizate

În contextul pandemiei COVID-19, în care învățarea online a dobândit o nouă dimensiune și a căpătat statut prioritar față de învățământul clasic, bibliotecarii au nevoie de informații, tehnici și strategii specifice.

 Programul de formare își propune să stabilească și să mențină într-un mod uniform, standarde înalte ale practicii de bibliotecă, în cadrul sistemului de învățământ; de asemenea, urmărește dobândirea competențelor necesare practicării ocupației de bibliotecar, precum și a aptitudinilor și abilităților specifice bibliotecarului modern.


PAS_2 PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII
Cursuri avizate

CURS AVIZAT  MEC NR. 6290/DGIP/17.09.2020

Programul de formare este un rezultat al proiectului Erasmus+ ”Teacher as a change agent for 21st century education” derulat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

DEF PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.


PAS_1 PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII
Cursuri avizate

CURS AVIZAT  MEC NR. 6290/DGIP/17.09.2020

Programul de formare este un rezultat al proiectului Erasmus+ ”Teacher as a change agent for 21st century education” derulat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

RDpIP RESURSE DIGITALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Cursuri avizate

În contextul pandemiei COVID-19, în care învățarea online a dobândit o nouă dimensiune și a căpătat statut prioritar față de învățământul clasic, cadrele didactice au nevoie de informații, tehnici și strategii specifice. Tehnologia schimbă școala, iar educația online provoacă atât elevii cât și profesorii să se adapteze cu rapiditate la nou. De aceea, cursul de față, propune cadrelor didactice din învățământul primar, resurse, materiale (lecții și jocuri), astfel încât, elevii să evolueze conform traseului educațional firesc, iar învățătorii să fie pregătiți pentru învățarea în format online.

Calendar formare curs online

”RESURSE DIGITALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR”

 

 

Modul

Perioada derulării online

 Sincron /asincron

Interval orar

Modul I

 

31.08.2020

1,5 h sincron

14,00-15,30

4 h asincron

16,00-20,00

03.09.2020

1,5 h sincron

14,00-15,30

4 h asincron

16,00-20,00

04.09.2020

(evaluare modul 1)

0,5 h asincron

16,30-17,00

Modul II

 

07.09.2020

2 h sincron

14,00-16,00

08.09.2020

4 h asincron

16,00-20,00

09.09.2020


(evaluare modul 2)

2 h sincron

14,00-16,00

3 h asincron

16,00-19,00

0,5 h asincron

19,00-19,30

Evaluare finală

 

11.09.2020

1 h sincron

14,00-15,00

 

Formator,

Nedelcu LuisaRDpET RESURSE DIGITALE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE
Cursuri avizate

În contextul pandemiei COVID-19, în care învățarea online a dobândit o nouă dimensiune și a căpătat statut prioritar față de învățământul clasic, cadrele didactice au nevoie de informații, tehnici și strategii specifice. Tehnologia schimbă școala, iar educația online provoacă atât elevii cât și profesorii să se adapteze cu rapiditate la nou. De aceea, cursul de față, propune cadrelor didactice din învățământul preșcolar, resurse, materiale, astfel încât, cadrele didactice care predau la acest nivel să își adapteze demersul educațional conform particularităților de vârstă și individuale ale educabililor.

PR-RCED_003 PROFESORUL REFLEXIV, RESURSĂ PENTRU CALITATEA EDUCAȚIEI - grupa 3
Cursuri avizate

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației” din cadrul proiectului ”Școală pentru toți-educație pentru fiecare!” răspunde cerințelor și nevoilor de a avea o educație incluzivă de calitate și de a crește nivelul de profesionalism în derularea proceselor de instruire, de management al clasei de elevi și management al școlii incluzive, precum și idealului educațional privind formarea personalității autonome și asumarea unui sistem de valori necesare pentru dezvoltarea și împlinirea personală, pentru dezvoltarea de abilități antreprenoriale.

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației”se adresează  cadrelor didactice din școlile implicate în proiectul “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!” Nr.: POCU/74/6/18/105197


PR-RCED_002 PROFESORUL REFLEXIV, RESURSĂ PENTRU CALITATEA EDUCAȚIEI - grupa 2
Cursuri avizate

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației” din cadrul proiectului ”Școală pentru toți-educație pentru fiecare!” răspunde cerințelor și nevoilor de a avea o educație incluzivă de calitate și de a crește nivelul de profesionalism în derularea proceselor de instruire, de management al clasei de elevi și management al școlii incluzive, precum și idealului educațional privind formarea personalității autonome și asumarea unui sistem de valori necesare pentru dezvoltarea și împlinirea personală, pentru dezvoltarea de abilități antreprenoriale.

Programul de formare ”Profesorul reflexiv, resursă pentru calitatea educației”se adresează  cadrelor didactice din școlile implicate în proiectul “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI – EDUCAȚIE PENTRU FIECARE!” Nr.: POCU/74/6/18/105197