EN-IO3 EDUCAȚIA NONFORMALĂ- INDOOR ȘI OUTDOOR g3
Cursuri acreditate

Motto:

 

"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri."

 Jean Jacques Rousseau

Cursul Educația nonformală-outdoor și indoor  se adresează personalului didactic de predare, în vederea împlinirii dezideratelor educației nonformale care  sunt în strânsă legatură cu realizarea urmatoarelor finalități: • să lărgească și să completeze orizontul de cultural, îmbogățind cunoștintele din anumite domenii • să creeze condiții pentru “desavârșirea profesională sau inițierea într-o noua activitate” • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate și   integrarea tinerilor •  să contribuie la recreerea și la destinderea participantilor precum și la petrecerea organizata a timpului liber • să asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor.


EN-IO2 EDUCAȚIA NONFORMALĂ- INDOOR ȘI OUTDOOR g2
Cursuri acreditate

Motto:

 

"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri."

 Jean Jacques Rousseau

Cursul Educația nonformală-outdoor și indoor  se adresează personalului didactic de predare, în vederea împlinirii dezideratelor educației nonformale care  sunt în strânsă legatură cu realizarea urmatoarelor finalități: • să lărgească și să completeze orizontul de cultural, îmbogățind cunoștintele din anumite domenii • să creeze condiții pentru “desavârșirea profesională sau inițierea într-o noua activitate” • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate și   integrarea tinerilor •  să contribuie la recreerea și la destinderea participantilor precum și la petrecerea organizata a timpului liber • să asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor.


EDD-5 EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ seria 3 grupa 1
Cursuri acreditate

Programul de formare ”Educație pentru dezvoltare durabilă” contribuie la dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, vizând proiectarea, planificarea, managementul şi evaluarea activităţii din aria educației pentru dezvoltare durabilă și  a abordării intergrate a instruirii.


EN-IO EDUCAȚIA NONFORMALĂ- INDOOR ȘI OUTDOOR g1
Cursuri acreditate

Motto:

 

"Tot ceea ce n-avem de la nastere si de care avem nevoie cand suntem mari, ne este dat prin educatie. Aceasta educatie ne vine de la natura, de la oameni sau de la lucruri."

 Jean Jacques Rousseau

Cursul Educația nonformală-outdoor și indoor  se adresează personalului didactic de predare, în vederea împlinirii dezideratelor educației nonformale care  sunt în strânsă legatură cu realizarea urmatoarelor finalități: • să lărgească și să completeze orizontul de cultural, îmbogățind cunoștintele din anumite domenii • să creeze condiții pentru “desavârșirea profesională sau inițierea într-o noua activitate” • să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate și   integrarea tinerilor •  să contribuie la recreerea și la destinderea participantilor precum și la petrecerea organizata a timpului liber • să asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor.


MEP_S3G1 MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI PERMANENTE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR S3G1
Cursuri acreditate

Conceptul de ”educație permanentă” a impus o nouă viziune, realizând o deplasare a accentului de pe obiectivele de natură cognitivă (informativă) spre obiectivele de natură afectivă, atitudinală, motivațională, a căror implicare în dezvoltarea personalității elevilor este unanim recunoscută și apreciată de către toate persoanele implicate în activități de instruire și de formare.

Acest lucru nu înseamnă în nici un fel o minimalizare a obiectivelor de natură informativă, ci o regândire a acestora, astfel încât, prin natura și specificul lor, ele să răspundă în mai mare măsură noilor mutații intervenite în societatea contemporană.

Altfel spus, în domeniul cognitiv, obiectivele prin natura lor, nu mai stipulează dobândirea unui volum mare de cunoștințe și informații, ci formarea unor tehnici de munca intelectuală care ajuta individul să-și procure o serie de cunoștințe printr-un efort personal.