Cursuri avizate MEC

EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.2
Catalin CraciunTheodora Vild

EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.2

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.1
Catalin CraciunTheodora Vild

EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.1

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII 2022
Alina Veronica BordeiROXANA GABRIELA NEAGUSimona TontTheodora Vild

PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII 2022

CURS AVIZAT  ME 

Programul de formare este un rezultat al proiectului Erasmus+ ”Teacher as a change agent for 21st century education” derulat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

PREGĂTIREA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR
Petruta AlexeVIOREL COCIOCMaria- Magdalena DincăGica DinuAdriana Dumitru I.Ionut GoteaMarian IonMarcela JalbaMihaela LeusteanMihaela NovacSimona Cristina PetreValentin RaducanuMarcela SmeianuMARIA STOIANDan-Catalin TRUFASUTheodora Vild

PREGĂTIREA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR

Desfasurarea optima a procesului instructiv-educativ este conditionata de o serie de factori, dintre care competenta celui chemat sa organizeze si sa conduca activitatea didactica se impune ca importanta. Progresul în învatamânt depinde, în mare masura, de pregatirea si aptitudinile cadrului didactic, ca profesionist al domeniului sau de specialitate, rezultatele obtinute reflectând nivelul prestatiei sale, maiestria pedagogica de care da dovada. Garantia îndeplinirii functiilor didactice si educative ce îi revin profesorului este oferita de competenta sa profesionala, conditie a obtinerii unor rezultate cât mai bune în activitatea pe care o desfasoara. Confruntându-se cu exigentele unui învatamânt modem, profesorul trebuie sa dovedeasca însa, pe lânga cunostinte de specialitate, cunostinte de metodica predarii acestora, priceperi, deprinderi si aptitudini ce îi permit sa actioneze cu succes în pregatirea si educarea elevilor

SCRIERE DE PROIECTE ÎN CONTEXT ERASMUS+
Simona TontTheodora Vild

SCRIERE DE PROIECTE ÎN CONTEXT ERASMUS+

        Programul Erasmus+ 2020-2027 oferă oportunități de dezvoltare personala și profesională pentru toate categoriile de personal didactic și de dezvoltare instituțională a unităților școlare din perspectiva internaționalizării


PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022
Adriana DumitruFloare MarinTheodora Vild

PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.