Cursuri avizate MEC

A-MIS-2 Antreprenoriatul – metodă de incluziune socială 2
Cursuri avizate

 În contextul actual, al liberalizării pieței muncii, se cere absolventului ca să aibă cunoștințe privind analiza pieţei, oportunităţilor, riscurilor, strategie de marketing, finanţarea unei afaceri, surse de finanţare, stabilirea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor, managementul echipei, management financiar, managementul riscului, politici de promovare şi vânzare a produselor şi/sau serviciilor, logistica şi resursele necesare derulării unei afaceri, întocmirea planului unei afaceri.


EVE4 EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.4
Cursuri avizate

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

EVE3 EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.3
Cursuri avizate

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

SCBS STRATEGII DE COMUNICARE PENTRU BIBLIOTECI ȘCOLARE
Cursuri avizate

Acest curs este un instrument necesar celor care doresc să cunoască problematica  bibliotecii din unităţile de învăţământ preuniversitar. Prin conţinutul său aplicativ şi profund ştiinţific, datorită metodologiei riguroase de prelucrare a informațiilor primare care se regăsesc în principalele documente care fundamentează activitatea de bibliotecar, acest program de formare doreşte să facă o îmbinare dintre elementele teoretice și cele practice, dintre prelucrarea şi interpretarea rezultatelor obţinute în contextul desfăşurării unei activități sau carieră in bibliotecă.  Programul de formare îşi propune să stabilească şi să menţină, într-un mod uniform, standarde înalte ale practicii de bibliotecă în cadrul sistemului de învăţământ şi să ajute astfel la construirea unui sistem educaţional modern, performant, dedicat deservirii eficiente a tuturor categoriilor de personal implicat în procesul educaţional.

EVE2 EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.2
Cursuri avizate

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

EVE1 EVALUAREA COMPETENTELOR ELEVILOR gr.1
Cursuri avizate

Modul de evaluare al elevilor influenţează procesul de instruire şi învăţare, pentru că,  atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului, în ceea ce priveşte programa pe an de studiu, în consecință, acest curs propune o abordare a evaluării din perspectiva învățării ca experiență. Programul de formare se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să își perfecţioneze metodele de evaluare.

PAS_3 PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII 2022
Cursuri avizate

CURS AVIZAT  ME 

Programul de formare este un rezultat al proiectului Erasmus+ ”Teacher as a change agent for 21st century education” derulat de Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

PMCADS PREGĂTIREA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎNCADRATE CU STATUT DE SUPLINITOR
Cursuri avizate

Desfasurarea optima a procesului instructiv-educativ este conditionata de o serie de factori, dintre care competenta celui chemat sa organizeze si sa conduca activitatea didactica se impune ca importanta. Progresul în învatamânt depinde, în mare masura, de pregatirea si aptitudinile cadrului didactic, ca profesionist al domeniului sau de specialitate, rezultatele obtinute reflectând nivelul prestatiei sale, maiestria pedagogica de care da dovada. Garantia îndeplinirii functiilor didactice si educative ce îi revin profesorului este oferita de competenta sa profesionala, conditie a obtinerii unor rezultate cât mai bune în activitatea pe care o desfasoara. Confruntându-se cu exigentele unui învatamânt modem, profesorul trebuie sa dovedeasca însa, pe lânga cunostinte de specialitate, cunostinte de metodica predarii acestora, priceperi, deprinderi si aptitudini ce îi permit sa actioneze cu succes în pregatirea si educarea elevilor

SPE+ SCRIERE DE PROIECTE ÎN CONTEXT ERASMUS+
Cursuri avizate

        Programul Erasmus+ 2020-2027 oferă oportunități de dezvoltare personala și profesională pentru toate categoriile de personal didactic și de dezvoltare instituțională a unităților școlare din perspectiva internaționalizării


DEF2 PREGĂTIREA DEBUTANȚILOR ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2021-2022
Cursuri avizate

Având in vedere dificultăţile unor cadre didactice debutante de a răspunde cerințelor examenelor de titularizare si definitivare in invăţământ, precum si lacunelor psihopedagogice din formarea iniţială, acest curs isi propune să clarifice informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor didactice pentru inţelegerea si abordarea cu succes a subiectelor acestor examene.